Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV Mory
dla przyłączenia obiektu PKP Energetyka


Kwadrat
Menu start


Znaczenie inwestycji

Dzięki rozbudowie rozdzielni 110 kV w stacji elektroenergetycznej Mory nastąpi:

  • możliwość budowy nowych połączeń elektroenergetycznych aglomeracji warszawskiej i sąsiednich powiatów oraz centralnego regionu Polski z KSE,
  • poprawa pewności i bezpieczeństwa zasilania odbiorców energii elektrycznej w rejonie aglomeracji warszawskiej,
  • zmniejszenie ryzyka związanego z ograniczeniami przesyłowymi w obrębie węzła SE Mory,
  • poprawa warunków stabilności napięciowej w obszarze węzła SE Mory,
  • poprawa przesyłu energii elektrycznej w centralnym regionie Polski,
  • poprawa niezawodności pracy całego KSE, a szczególnie Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego,
  • wzrost aktywności uczestnictwa KSE w wewnętrznym rynku UE.

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.