Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV Mory
dla przyłączenia obiektu PKP Energetyka


Kwadrat
Menu start


Lokalizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Mory

Wybudowana w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku stacja elektroenergetyczna Mory znajduje się w województwie mazowieckim, w Warszawie w dzielnicy Bemowo. Otoczona jest terenami przemysłowo - usługowymi.


Rozbudowa stacji nie będzie wymagała powiększenia terenu, którego właścicielami są Skarb Państwa i PSE S.A.


Lokalizacja stacji elektroenergetycznej Mory
Lokalizacja SE Mory

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.