Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV Mory
dla przyłączenia obiektu PKP Energetyka


Kwadrat
Menu start


Pole elektromagnetyczne

Stacje elektroenergetyczne wytwarzają pole elektromagnetyczne. Są jednak tak projektowane, by poza ich ogrodzeniem nie występowało pole elektryczne i magnetyczne o natężeniach przekraczających dozwolone przepisami normy, które w miejscach dostępnych dla ludzi wynoszą:

  • 10 kV – dla składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego,
  • 60 A/m – dla składowej magnetycznego pola.

Oznacza to, że nawet długotrwałe przebywanie przy samej granicy stacji elektroenergetycznej jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt.


Warto zauważyć, że zjawisko pola elektromagnetycznego towarzyszy pracy wszystkich urządzeń elektrycznych, z którymi mamy na co dzień do czynienia w domu, a więc telewizora, lodówki, komputera, telefonu komórkowego.


Pole elektryczne


Pole magnetyczne

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.