Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV Mory
dla przyłączenia obiektu PKP Energetyka


Kwadrat
Menu start


Zakres prac

Zakres prac przy rozbudowie stacji Mory obejmuje:

  • rozbudowę rozdzielni 110 kV o nowe pola 7 i 16,
  • budowę kiosków przekaźników pól 7 i 16,
  • wykonanie prac modernizacyjnych w budynku nastawni,
  • wykonanie obwodów wtórnych i powiązań kablowych,
  • prace związane z telekomunikacją, ochroną techniczną i zasilaniem nowych urządzeń.

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.