Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV Mory
dla przyłączenia obiektu PKP Energetyka


Kwadrat
Menu start


Oddziaływanie linii - hałas (szum akustyczny)

Dźwięki towarzyszące pracy każdej stacji elektroenergetycznej wytwarzane są przez znajdującą się na jej terenie aparaturę, a także urządzenia służące do jej wentylacji. Po rozbudowie SE Piła Krzewina emitowany przez nią poziom hałasu nie zmieni się i w związku z tym nie będzie uciążliwy dla sąsiedztwa stacji. Na granicy stacji poziom hałasu wynosić będzie jedynie 45 decybeli (dB), a więc dokładnie tyle, ile hałas wytwarzany przez znajdujące się w naszych domach urządzenia. Dla przykładu: normalnie prowadzona rozmowa to 55 dB.


Oddziaływanie stacji elektromagnetycznych na ludzi i środowisko - hałas.

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.