Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV Mory
dla przyłączenia obiektu PKP Energetyka


Kwadrat
Menu start


Biuro prasowe

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji. Jeżeli chcą Państwo otrzymać komentarz wykonawcy do zagadnień dotyczących inwestycji, umówić się na wywiad, uzyskać dostęp do ekspertów, materiałów lub po prostu dowiedzieć się, na jakim etapie są prace związane z rozbudową stacji prosimy o kontakt z Biurem prasowym.


Rzecznik Prasowy Inwestycji:


Michał Zagórski

tel. + 48 884 813 242

e-mail: michal.zagorski@zagorskimedia.pl

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.