Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV Mory
dla przyłączenia obiektu PKP Energetyka


Kwadrat
Menu start


Aktualności


październik 2018 r.

Prace przy rozbudowie SE Mory zmierzają do końca. Pozostały do realizacji ostanie wyłączenia rozdzielni 110 kV. Aparatura WN w nowych polach 7 i 16 została zabudowana. Trwają wstępne prace rozruchowe.


sierpień 2018 r.

W sierpniu kontynuowane są prace na obwodach wtórnych, w sieci WAN/LAN, SSiN. Ze względu na wysokie temperatury odstąpiono od realizacji zaplanowanych wyłączeń rozdzielni 110kV.


lipiec 2018 r.

W lipcu ukończono prace projektowe. Przeprowadzono również badania FAT szaf obwodów wtórnych i pomiaru energii. Obecnie trwają prace montażowe na obwodach wtórnych, sieci WAN/LAN, SSiN. Wyposażono kioski przekaźników pól 7 i 16 w system kontroli dostępu. Prowadzone są również prace w rozdzielni 110 kV, które wymagają wyłączeń.


czerwiec 2018 r.

Na stacji Mory wykonawca zakończył roboty przy budowie kiosków przekaźników pól 7 i 16. Jednocześnie rozpoczęto prace przygotowawcze przed pierwszym wyłączeniem rozdzielni 110kV.

Aktualności Stacja Mory czerwiec 2018 Aktualności Stacja Mory czerwiec 2018


maj 2018 r.

Na stacji elektroenergetycznej Mory trwają prace przy budowie kanałów kablowych do nowobudowanych kiosków przekaźników pól 7 i 16.

Aktualności Stacja Mory maj 2018 Aktualności Stacja Mory maj 2018


maj 2018 r.

W maju Wykonawca spotkał się z władzami Bemowa oraz odwiedził reprezentantów firm w sąsiedztwie rozbudowywanej SE Mory w celu poinformowania o rozpoczynającej się inwestycji. W każdej z odwiedzanych instytucji wręczono ulotki informacyjne.


kwiecień 2018 r.

Pile Elbud S.A. rozbuduje SE Mory

Pile Elbud S.A. podpisało umowę z PSE S.A. na zadanie pod nazwą „Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV Mory dla przyłączenia obiektu PKP Energetyka”.


INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.