Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV Mory
dla przyłączenia obiektu PKP Energetyka


Kwadrat
Menu start


Boże Narodzenie 2019
AKTUALNOŚCI

październik 2018 r.

Prace przy rozbudowie SE Mory zmierzają do końca. Pozostały do realizacji ostanie wyłączenia rozdzielni 110 kV. Aparatura WN w nowych polach 7 i 16 została zabudowana. Trwają wstępne prace rozruchowe.


sierpień 2018 r.

W sierpniu kontynuowane są prace na obwodach wtórnych, w sieci WAN/LAN, SSiN. Ze względu na wysokie temperatury odstąpiono od realizacji zaplanowanych wyłączeń rozdzielni 110kV.


lipiec 2018 r.

W lipcu ukończono prace projektowe. Przeprowadzono również badania FAT szaf obwodów wtórnych i pomiaru energii. Obecnie trwają prace montażowe na obwodach wtórnych, sieci WAN/LAN, SSiN. Wyposażono kioski przekaźników pól 7 i 16 w system kontroli dostępu. Prowadzone są również prace w rozdzielni 110 kV, które wymagają wyłączeń.


czerwiec 2018 r.

Na stacji Mory wykonawca zakończył roboty przy budowie kiosków przekaźników pól 7 i 16. Jednocześnie rozpoczęto prace przygotowawcze przed pierwszym wyłączeniem rozdzielni 110kV.

Aktualności Stacja Mory czerwiec 2018
Aktualności Stacja Mory czerwiec 2018


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.